Richard Ansett

Connie and her Mother, Nashville, USA © Richard Ansett

Connie with Stars & Stripes #1© Richard Ansett

Connie with Stars & Stripes #2 © Richard Ansett

Connie at home with Bandages, Nashville, USA © Richard Ansett