Richard Ansett

Tamsyn in NIKE vest, Hartlepool, UK © Richard Ansett 2018

 

Tamsyn, JUST DO IT, Hartlepool, UK © Richard Ansett 2018

Tamsyn with Parents Trevor and Tracey © Richard Ansett 2018

Tamsyn with Parents Tracey and Trevor © Richard Ansett 2018

Tansyn’s Mum Tracey © Richard Ansett 2018